COVID-19 RELIEF

Etiqa Family Takaful Berhad

COVID-19 RELIEF

Etiqa Life Insurance Berhad dan Etiqa Family Takaful Berhad telah membuat pengecualian khas untuk memberi perlindungan kepada semua pelanggan yang memiliki pelan Perubatan atau pelan Manfaat Pendapatan Kemasukan Ke Hospital /Tunai Hospital dengan kami.

Hubungi kami untuk mendapatkan khidmat pelanggan kami+60179023132

ETAKFUL SERVICES BY RUBYPERUNDING ETIQA FAMILY TAKAFUL BERHAD2022